Tag: Thái Bình

Thái Bình: Hơn 101 tỷ đồng giúp hơn 36.600 hội viên phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế

Thái Bình: Hơn 101 tỷ đồng giúp hơn 36.600 hội viên phụ...

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Thái Bình đã triển khai các hoạt động...

Thái Bình tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Thái Bình tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục...

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình vừa phối hợp với Hội Người khuyết...