Tag: Thảm họa da cam Việt Nam

Thảm họa da cam Việt Nam: Câu chuyện về những nhân chứng sống

Thảm họa da cam Việt Nam: Câu chuyện về những nhân chứng...

60 năm trôi qua, nỗi buồn chiến tranh vẫn còn đó, nhưng những câu chuyện về tình...