Tag: Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà

Việt Nam ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Việt Nam ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí huỷ diệt...

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn...