Tag: Tháng cao điểm

Bắt đầu triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' từ ngày 17/10

Bắt đầu triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' từ ngày...

Việc tổ chức các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” bắt đầu từ 17/10-18/11...