Tag: Tháng Công nhân năm 2022

Tăng cường đối thoại, đảm bảo sự công bằng trong quan hệ lao động

Tăng cường đối thoại, đảm bảo sự công bằng trong quan hệ...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ về những hoạt...

Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2022

Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn,...

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động,...