Tag: Tháng hành động phòng chống ma túy

Công tác truyền thông về Tháng hành động phòng chống ma túy: Thiết thực, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19

Công tác truyền thông về Tháng hành động phòng chống ma...

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong Tháng hành động phòng chống ma túy, các...