Tag: Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn số 1191/LĐTBXH-TE gửi tới Ủy ban nhân dân các tỉnh,...