Tag: thanh niên khuyết tật

Thái Bình tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH tự nguyện cho 300 thanh niên khuyết tật

Thái Bình tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH tự nguyện...

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình vừa phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh...