Tag: thành tựu

Việt Nam: đặt lợi ích của người dân là trung tâm của mọi chính sách và hành động

Việt Nam: đặt lợi ích của người dân là trung tâm của mọi...

Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện đúng tinh thần “vì người dân”...

Thành tựu 75 năm giáo dục Việt Nam: Từ phổ cập giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện

Thành tựu 75 năm giáo dục Việt Nam: Từ phổ cập giáo dục...

Trong 75 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để cải cách, đổi mới nền giáo dục...

Bảo đảm nhân quyền - thành tựu của Việt Nam được thế giới ghi nhận

Bảo đảm nhân quyền - thành tựu của Việt Nam được thế giới...

Ngày nay, việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người đã trở thành...