Tag: thất nghiệp

Ảnh hưởng bởi Covid-19: Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, gần 17,6 triệu lao động đã được hỗ trợ

Ảnh hưởng bởi Covid-19: Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, gần...

Theo Tổng Cục Thống kê, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến...

Tỉ lệ mất việc làm và thất nghiệp của nữ giới tăng cao do ảnh hưởng bởi Covid-19

Tỉ lệ mất việc làm và thất nghiệp của nữ giới tăng cao...

Do ảnh hưởng của Covid-19, sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em bị tác động tiêu cực vì...