Tag: thẻ BHYT online

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online đối với người...

Căn cứ Điều 5 Quyết định 3510/QĐ-BHXH năm 2022 quy định về quy trình đăng ký đóng,...