Tag: thi nâng ngạch

Đề xuất mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Đề xuất mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định nội...