Tag: thiết bị học trực tuyến

Hàng chục ngàn học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, TPHCM lên phương án hỗ trợ

Hàng chục ngàn học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến,...

TPHCM hiện có khoảng 77.000 học sinh không có điều kiện học tập trên Internet. Đây...