Tag: Thiếu nhi

Cuộc thi cho thiếu nhi tìm hiểu, thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ

Cuộc thi cho thiếu nhi tìm hiểu, thể hiện lòng kính yêu...

Cuộc thi là dịp để thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp...