Tag: thiếu tá Nguyễn Phúc Đông

Việt Nam có sĩ quan thứ 3 làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Liên Hiệp Quốc

Việt Nam có sĩ quan thứ 3 làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình...

Sáng 9/4 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Hoàng...