Tag: thiếu việc làm

Ảnh hưởng bởi Covid-19: Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, gần 17,6 triệu lao động đã được hỗ trợ

Ảnh hưởng bởi Covid-19: Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, gần...

Theo Tổng Cục Thống kê, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến...