Tag: thợ hồ

Cà Mau: Hỗ trợ thợ hồ, phụ hồ… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Cà Mau: Hỗ trợ thợ hồ, phụ hồ… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Người làm nghề thợ hồ, phụ hồ, thu gom phế liệu, xe ôm, giúp việc gia đình, người...