Tag: Thỏa thuận GCM

Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, thông qua Thỏa thuận GCM

Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, thông...

Đó là nhận xét của bà Park Mi-Hyung, Trưởng Phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư quốc...