Tag: thoát nghèo

Hỗ trợ 670 hộ gia đình dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ 670 hộ gia đình dân tộc thiểu số thoát nghèo bền...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Dự án giảm nghèo ở 14 xã...