Tag: thôn Raly – Rào

Khởi công xây dựng 45 ngôi nhà Đại đoàn kết đảm bảo an toàn cho 45 hộ dân thôn Raly – Rào (Quảng Trị)

Khởi công xây dựng 45 ngôi nhà Đại đoàn kết đảm bảo an...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hoá và Câu lạc...