Tag: Thông báo số 162/TB-VPCP

Rà soát các quy định của pháp luật về tiêm vaccine phòng Covid-19

Rà soát các quy định của pháp luật về tiêm vaccine phòng...

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 162/TB-VPCP ngày 2/6/2022 Kết luận...