Tag: Thông điệp 5k

Người dân thờ ơ với các quy định phòng dịch

Người dân thờ ơ với các quy định phòng dịch

Cố tình nhập cảnh trái phép về nước, không đeo khẩu trang, hay khai báo y tế gian...