Tag: thông tin cá nhân

Bước tiến trong bảo vệ thông tin cá nhân

Bước tiến trong bảo vệ thông tin cá nhân

Nghị định về quy định dữ liệu cá nhân được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm...

 Bảo vệ bí mật thông tin cá nhân cần có Luật quy định

Bảo vệ bí mật thông tin cá nhân cần có Luật quy định

Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, phát triển của internet, mạng xã hội...