Tag: thông tin giả

Tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng

Tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu,...

Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) vừa tổ chức Lễ Bế giảng Lớp tập huấn “Kỹ năng...

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chuyện “từ thiện”, hạ thấp vai trò Đảng, Nhà nước

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chuyện “từ thiện”, hạ...

Những thông tin giả, xấu độc trong mưa lũ, dịch bệnh có thể dẫn đến những hậu quả...