Tag: thông tin từ mã QR

Phòng ngừa tội phạm lấy thông tin từ mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chíp

Phòng ngừa tội phạm lấy thông tin từ mã QR trên thẻ căn...

Ngày 10/6, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo: Hiện nay, tội phạm công nghệ...