Tag: Thông tư 02/2022/TT-BNV

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tăng...