Tag: Thông tư 62/2022/TT-BTC

Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho người cai nghiện ma tuý

Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho người cai nghiện ma...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng...