Tag: thu nhập bình quân

Người lao động Việt Nam thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/tháng trong quý 3/2022

Người lao động Việt Nam thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/tháng...

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2022 là 6,7 triệu đồng, tăng...