Tag: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh

Triển khai Nghị quyết 68: Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo

Triển khai Nghị quyết 68: Nhiều địa phương có cách làm...

Sau 1 tháng triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH...

Đưa những chính sách của Bộ luật Lao động đi vào đời sống

Đưa những chính sách của Bộ luật Lao động đi vào đời sống

Trong hai ngày (15 - 16/4), tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Phổ biến về...