Tag: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi

Tiếp tục cải cách hệ thống an sinh, lấy con người làm trung tâm

Tiếp tục cải cách hệ thống an sinh, lấy con người làm trung...

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, cần “tiếp tục lấy con người là...

Lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển

Lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển

“Cần tiếp tục lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển. Xác định đầu...