Tag: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo...

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh các trường cần xây dựng kịch bản phòng,...