Tag: Thứ trưởng Ngoại giao

Việt Nam quyết tâm và nỗ lực bảo đảm quyền con người và thực hiện các khuyến nghị UPR

Việt Nam quyết tâm và nỗ lực bảo đảm quyền con người và...

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo thông tin về...