Tag: thuê mặt nước

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị...

Ngày 30/1/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê...