Tag: thuế sử dụng đất

Hộ nghèo, người có công sẽ được miễn giảm thuế sử dụng đất

Hộ nghèo, người có công sẽ được miễn giảm thuế sử dụng...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều...