Tag: thuốc điều trị Covid-19

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm ngay thủ tục, không để người dân vất vả mua thuốc điều trị Covid-19

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm ngay thủ tục, không để người...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cắt giảm ngay...