Tag: thương

Đảm bảo sức khỏe của các thương, bệnh binh trong đại dịch

Đảm bảo sức khỏe của các thương, bệnh binh trong đại dịch

Trú chân ở nơi đang là tâm điểm của cả nước về dịch Covid -19, để bảo vệ sức khỏe...