Tag: Thương binh và Xã hội Đồng Nai

Đồng Nai: Chi trả đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đã về quê

Đồng Nai: Chi trả đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết...

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng 600.000...