Tag: Thương binh và Xã hội Hà Nội

Hà Nội: Hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID-19

Hà Nội: Hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng khó khăn do...

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 26/10, các sở, ngành, tổ...