Tag: thương tích

Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống 0,55% vào năm 2025

Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương...

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch...