Tag: thương tích trẻ em

Nghệ An tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em

Nghệ An tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai...

Ngày 30/10, Nghệ An, có Kế hoạch số 625/KH-UBND về việc triển khai Chương trình...

Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn,...

Để bảo vệ an toàn cho trẻ em trên địa bàn thành phố, giảm thiểu tối đa tình trạng...