Tag: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Trọng tâm của xây dựng pháp luật là bảo đảm quyền của người dân

Trọng tâm của xây dựng pháp luật là bảo đảm quyền của người...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì...