Tag: Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

Hà Nội: Cần tiếp tục rà soát, hướng dẫn hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho phù hợp

Hà Nội: Cần tiếp tục rà soát, hướng dẫn hỗ trợ người dân...

Đó là nhận xét của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội trong buổi...