Tag: Thụy Sỹ

Bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong thời đại số và biến đổi khí hậu

Bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong thời đại số...

Sáng ngày 24-2-2020, khóa họp lần thứ 43 Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc...