Tag: tiêm chủng

Việt Nam: Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em ở giảm mạnh trong đại dịch COVID-19

Việt Nam: Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em ở giảm mạnh trong...

Trong Báo cáo Tình hình trẻ em Thế giới 2023: Vaccine cho mọi trẻ em, Quỹ Nhi đồng...

Phê duyệt Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030

Phê duyệt Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1286/QĐ-TTg phê duyệt Chương...