Tag: tiêm chủng HPV

Nhân rộng tiêm chủng HPV, tiến tới thanh toán ung thư cổ tử cung tại Việt Nam

Nhân rộng tiêm chủng HPV, tiến tới thanh toán ung thư cổ...

Việc đầu tư toàn diện vào chương trình tiêm chủng HPV, sàng lọc và điều trị ung...