Tag: tiêm chủng trẻ em

Đại dịch COVID-19 khiến tỷ lệ tiêm chủng trẻ em sụt giảm

Đại dịch COVID-19 khiến tỷ lệ tiêm chủng trẻ em sụt giảm

WHO và UNICEF đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh khi dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ bao...