Tag: tiêm chủng vaccine Covid-19

Chủ động theo dõi, giám sát, có phương án, kịch bản ứng phó với dịch bệnh

Chủ động theo dõi, giám sát, có phương án, kịch bản ứng...

Ngày 2/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine...