Tag: tiêm phòng Covid-19

CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI “Cùng tiêm phòng với chúng tôi”

CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI “Cùng tiêm phòng với...

Với phương châm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) luôn là đối tác,...