Tag: tiêm thuốc độc tử hình

Nhiều điểm mới về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc có hiệu lực từ 1/12

Nhiều điểm mới về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm...

Thông tư liên tịch số 02/2020 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/12, trong đó quy định...