Tag: tiêm vaccine Covid-19

Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 từ nay đến cuối năm

Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 từ nay...

Theo Bộ Y tế cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, Việt Nam có thể tiếp nhận...

TP.HCM: Đặt lịch cho người bị hoãn tiêm vaccine COVID-19

TP.HCM: Đặt lịch cho người bị hoãn tiêm vaccine COVID-19

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các điểm tiêm chủng giải thích, lên lịch hẹn...